Hjemmesideproduksjon - Maxroy Reklameprodukter og Hjemmesider

SE ALLE PRODUKTER HER
Tlf. 400 99 636
Se alle produkter
400 99 636
Kundeservice: 400 99 636   -   Epost: post@maxroy.no   -   Åpent hverdager (10-17)      Kvalitet skal ikke koste dyrt - ikke hos oss!
400 99 636
Kvalitet skal ikke koste dyrt ... ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636   post@maxroy.no
Åpent hverdager (10 - 17) - post@maxroy.no - Tlf: 400 99 636
Åpent hverdager 10 - 17
Åpent hverdager (10 - 17) - post@maxroy.no - Tlf: 400 99 636
MENY:
Produktmeny:
MENY
Gå til innhold
Salg og leveringsbetingelser for produksjon avhjemmesider
Ca. 95% av våre kunder velger en "Drift & Vedlikeholdsavtale"!

Eierskap av produsert hjemmeside fra Maxroy AS
Ved produksjon av hjemmeside faktureres dette med 10 dagers forfall fra påbegynt design av hjemmesiden. Eierskap til bestilte hjemmeside overdras automatisk til kunde / oppdragsgiver når faktura er betalt i sin helhet!

Eierskap av egen registrerte domeneadresse
Kunde / oppdragsgiver har totalt juridisk eierskap over sin egen registrerte domeneadresse når dette er betalt av kunden selv.

Drift & Vedlikeholdsavtale for produserte nettsider
Kunde / oppdragsgiver kan selv velge å inngå en årlig "drift og vedlikeholdsavtale" for en ferdig produsert nettside. Avtalen er årlig og løpende til kunde / oppdragsgiver selv velger noe annet.

Viktig! Les dette om "Drift & Vedlikeholdsavtalen"
Avtalen innebærer ubegrenset vedlikehold som redigering av bilder og tekst i hele avtalens gyldighetsperiode, og dekker nettsidens nåværende størrelsesomfang slik det var gitt pristilbud på i utgangspunktet. Dette betyr hovedside og tilhørende undersider. Maxroy har ikke ansvar for nye pålegg fra en tredjepart som for eksempel: EU, Microsoft, Google, eller hva en serverhotell-tilbyder skulle pålegge nettstedet.
 
Timepris
Maxroy har en standard nåværende timepris som er kr. 890,-
Timepriser / fakturering av arbeid bortfaller for kunder med aktiv "drift og vedlikeholdsavtale". Når det gjelder redigering ved arbeid og vedlikehold av hjemmesidens nåværende størrelsesomfang medregnet hovedside og undersider. Alt arbeid i dette omfang er inkludert i "drift & vedlikeholdsavtalen" så lenge avtalen er gyldig og innbetalt.
 
Forhåndsavtalt størrelse og innhold på nettstedet
Om kunde under selve produksjonen tilfører et nytt størrelsesomfang og merarbeid enn avtalt på forhånd, kan etterfakturering forekomme. Kunde skal da gjøres oppmerksom på dette inntreffer før arbeidet blir startet og utført.
 
Totalt re-design og ny produksjon/utvidelse av eksisterende nettsted inngår ikke i en Drift & Vedlikeholdsavtale!
Skal nettsiden bygges ut i omfang senere kan dette avtales med Maxroy, slik at et prisgarantert tilbud kan tilbys kunde for en vurdering. Gratis redigering av hjemmesidens nåværende størrelsesomfang gjelder kun om det foreligger en allerede aktiv «drift og vedlikeholdsavtale». Ellers gjelder vanlig timepris (890,-) for redigering og design. En utvidelse av en hjemmeside er noe som medfører omtrent den samme arbeidsmengde som å designe og produsere en hjemmeside helt på nytt, da strukturen og design henger sammen i konstruksjonen. Pristilbudet som ble gitt ved første produksjon av nettsiden var basert på ønsket innholdsmengde fra kunde.
 
Avtalt pris for drift og vedlikeholdsavtale kan indeksreguleres i forhold til konsumprisindeksen!
Prisene kan endres for vedlikehold og konsulenthjelp, og med bistand til opprettelse av domene m.m. Dette for å justere for inflasjon og økende leverandørkostnader.

Oppsigelse av "Drift & Vedlikeholdsavtalen"
Hvis du foretrekker å si opp abonnementet ditt hos oss i stedet for å fortsette, kan du gjøre det innen 14 dager før ny faktura for neste års avtale blir sendt.
 
Tidsramme for avtalen
«Drift & Vedlikeholdsavtalen» gjelder for et år av gangen.

Karenstid
"Ved inngåelse av en "Drift & Vedlikeholdsavtale" er det en karenstid på 3 uker ved førstegangs inngåelse før avtalen er gyldig og aktiv. Dette for at fordelene med å ha en avtale, kontra det å ikke ha en avtale skal være en tydelig fordel for kunden mot et vedlikehold av hjemmesiden.

Viktig! Gyldighet for dekning av vedlikehold
For at et vedlikehold og redigeringsarbeid skal bli dekket, må det allerede foreligge en gyldig vedlikeholdsavtale som har passert "karenstiden" på 3 uker.

Pris for avtalen
Prisen er satt ut ifra tilbudet gitt til kunde basert på størrelsesomfang av nettstedet.


Maxroy AS - www.maxroy.no - post@maxroy.no -  08.05.2023.

Tilbake til innholdet