Hjemmesideproduksjon - Maxroy Reklameprodukter og Hjemmesider

Gå til innhold
Salg og leveringsbetingelser for produksjon avhjemmesider
Eierskap av produsert hjemmeside fra Maxroy AS
Ved produksjon av hjemmeside faktureres dette med 10 dagers forfall fra påbegynt design av hjemmesiden. Eierskap til bestilte hjemmeside overdras automatisk til kunde / oppdragsgiver når faktura er betalt i sin helhet!

Eierskap av egen registrerte domeneadresse
Kunde / oppdragsgiver har totalt juridisk eierskap over sin egen registrerte domeneadresse når dette er betalt av kunden selv.

Drift & Vedlikeholdsavtale for produserte nettsider
Kunde / oppdragsgiver kan selv velge å inngå en årlig "drift og vedlikeholdsavtale" for en ferdig produsert nettside. Avtalen er årlig og løpende til kunde / oppdragsgiver selv velger noe annet.

VIKTIG! LES DETTE OM DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE
Avtalen innebærer ubegrenset vedlikehold som redigering av bilder og tekst i hele avtalens gyldighetsperiode, og dekker nettsidens nåværende størrelsesomfang, medregnet hovedside og undersider. Maxroy har ikke ansvar for nye pålegg fra en tredjepart som fra for eksempel: EU, Microsoft, Google eller serverhotell-tilbyder skulle pålegge nettstedet.
Maxroy vil alltid uansett i nevnte tilfelle bestrebe kundeservice så langt som dette er mulig. Skal nettsiden bygges ut i omfang senere, kan dette avtales med Maxroy, slik at et prisgarantert tilbud kan tilbys kunde for vurdering. Gratis redigering av hjemmesiden gjelder kun om det foreligger en allerede aktiv drift og vedlikeholdsavtale. Ellers gjelder vanlig timepris for redigering og design.

Timepris
Maxroy har en standard timepris som er kr. 875,-
Timepriser / fakturering av arbeid bortfaller for kunder med aktiv "drift og vedlikeholdsavtale".  Når det gjelder redigering ved arbeid og vedlikehold av hjemmesidens nåværende størrelsesomfang, medregnet hovedside og undersider. Alt arbeid i dette omfang er inkludert i "drift & vedlikeholdsavtalen" så lenge avtalen er gyldig og innbetalt!

Forhåndsavtalt størrelse og innhold på nettstedet
Om kunde under selve produksjonen tilfører nytt størrelsesomfang og merarbeid enn avtalt på forhånd, kan etterfakturering forekomme. Kunde skal da gjøres oppmerksom på at dette kan inntreffe før arbeidet blir utført.

Ca. 95% av våre kunder velger en "Drift og Vedlikeholdsavtale"!

Totalt re-design og ny produksjon av eksisterende nettsted inngår ikke i en "Drift og Vedlikeholdsavtale"!
Med dette menes om en eksisterende hjemmeside ønskes produsert i et totalt nytt design eller størrelse. Dette medfører omtrent den samme arbeidsmengde som å designe og produsere en hjemmeside helt på nytt, da strukturen og design henger sammen i konstruksjonen.


Kredittvurdering
Kredittvurdering av nye kunder kan forekomme.


Tilbake til innholdet