Hjemmesideproduksjon - Tusenvis av produkter! Reklame & Hjemmesider

SE ALLE PRODUKTER HER
Tlf. 400 99 636
Se alle produkter
400 99 636
Kundeservice: 400 99 636   -   Epost: post@maxroy.no   -   Åpent hverdager (10-17)      Kvalitet skal ikke koste dyrt - ikke hos oss!
400 99 636
Kvalitet skal ikke
koste dyrt ...
- ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636
Epost: post@maxroy.no
Kvalitet skal ikke koste dyrt ...
- ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636
Epost: post@maxroy.no
MENY:
SE MENY HER
Gå til innhold
Hjemmesideproduksjon
Ved produksjon av hjemmeside faktureres dette med 10 dagers forfall fra påbegynt design av hjemmesiden. Eierskap til bestilte hjemmeside overdras automatisk til kunde / oppdragsgiver når faktura er betalt i sin helhet!

Eierskap av egen registrerte domeneadresse
Kunde / oppdragsgiver har totalt juridisk eierskap over sin egen registrerte domeneadresse når dette er betalt av kunden selv.

Drift & Vedlikeholdsavtale for produserte nettsider
Kunde / oppdragsgiver kan selv velge å inngå en årlig "drift og vedlikeholdsavtale" for en ferdig produsert nettside. Avtalen er årlig og løpende til kunde / oppdragsgiver selv velger noe annet.

PS! VIKTIG / LES DETTE OM DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE
Avtalen innebærer ubegrenset vedlikehold i hele avtalens gyldighetsperiode, og dekker nettsidens nåværende størrelsesomfang, medregnet hovedside og undersider. Maxroy har ikke ansvar for nye pålegg fra en tredjepart som fra for eksempel: EU, Microsoft, Google eller serverhotell-tilbyder skulle pålegge nettstedet. Maxroy vil alltid uansett i nevnte tilfelle bestrebe kundeservice så langt som dette er mulig. Skal nettsiden bygges ut i omfang senere, kan dette avtales med Maxroy, slik at et prisgarantert tilbud kan tilbys kunde for vurdering. Gratis redigering av hjemmesiden gjelder kun om det foreligger en allerede aktiv drift og vedlikeholdsavtale. Ellers gjelder vanlig timepris for redigering og design.

Timepris
Maxroy har en standard timepris som er kr. 875,-
Timepriser / fakturering av arbeid bortfaller for kunder med aktiv "drift og vedlikeholdsavtale" ved arbeid og vedlikehold av hjemmesidens nåværende størrelsesomfang, medregnet hovedside og undersider. Alt arbeid i dette omfang er inkludert i "drift & vedlikeholdsavtalen" så lenge den er gyldig og innbetalt!

Forhåndsavtalt størrelse og innhold på nettstedet
Om kunde under selve produksjonen tilfører nytt størrelsesomfang og merarbeid enn avtalt på forhånd, kan etterfakturering forekomme. Kunde skal da gjøres oppmerksom på at dette kan inntreffe før arbeidet blir utført.

Ca. 95% av våre kunder velger en "Drift og Vedlikeholdsavtale"!
Copyright © Maxroy AS 2016
Copyright © 2017 Maxroy AS.
Maxroy AS
Tlf. 400 99 636
Sentrumsgården, Stryn
Postadresse:
Posboks: 111, 6781 Stryn
Åpent hverdager (10-17)

Copyright ©  2020 - Maxroy AS
MAXROY AS
MAXROY Reklame & Media
Sentrumsgården,  Stryn

Tlf. 400 99 636
post@maxroy.no
Postadresse:
Postboks: 111, 6781 Stryn
Åpent hverdager (10-17)

Har egen logo og oppsettØnsker at Maxroy skal lage oppsett
Fakturamottak!
Maxroy AS ønsker alle inngående
faktura via EHF
Sekundært mailto:
9175537208@autoinvoice.no

Tilbake til innholdet