Produkter fra Maxroy - Tusenvis av produkter! Reklame & Hjemmesider

SE ALLE PRODUKTER HER
Tlf. 400 99 636
Se alle produkter
400 99 636
Kundeservice: 400 99 636   -   Epost: post@maxroy.no   -   Åpent hverdager (10-17)      Kvalitet skal ikke koste dyrt - ikke hos oss!
400 99 636
Kvalitet skal ikke
koste dyrt ...
- ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636
Epost: post@maxroy.no
Kvalitet skal ikke koste dyrt ...
- ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636
Epost: post@maxroy.no
MENY:
SE MENY HER
Gå til innhold
Reklameprodukter & tjenester
Generelle kjøp fra Maxroy faktureres med 10 dagers forfall fra avsendte bestilte varer og produkter.

Garanterte låste pristilbud fra Maxroy
Med dette menes at alle pristilbud fra Maxroy er endelig og garantert, uten noen påslag i ettertid. Et eventuelt merarbeid på avtalte produkt skal ikke under noen omstendigheter belastes kunde så lenge dette er innenfor avtalte rammer.

Korrekturer
Kunden har ansvar for at siste korrekturutkast er godkjent før start av den endelige produksjon.

Fraktpriser
Her gjelder forhåndsavklarte satser som er opplyst skriftlig til kunde før en inngått handel.

Merverdiavgift
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift så lenge noe annet ikke er avtalt.
Copyright © Maxroy AS 2016
Copyright © 2017 Maxroy AS.
Maxroy AS
Tlf. 400 99 636
Sentrumsgården, Stryn
Postadresse:
Posboks: 111, 6781 Stryn
Åpent hverdager (10-17)

Copyright ©  2020 - Maxroy AS
MAXROY AS
MAXROY Reklame & Media
Sentrumsgården,  Stryn

Tlf. 400 99 636
post@maxroy.no
Postadresse:
Postboks: 111, 6781 Stryn
Åpent hverdager (10-17)

Har egen logo og oppsettØnsker at Maxroy skal lage oppsett
Fakturamottak!
Maxroy AS ønsker alle inngående
faktura via EHF
Sekundært mailto:
9175537208@autoinvoice.no

Tilbake til innholdet