Produkter fra Maxroy - Maxroy Reklameprodukter og Hjemmesider

Gå til innhold
Salg og leveringsbetingelser for reklameprodukter
Reklameprodukter & tjenester
Generelle kjøp fra Maxroy faktureres med 10 dagers forfall fra avsendte bestilte varer og produkter.

Garanterte låste pristilbud fra Maxroy
Med dette menes at alle pristilbud fra Maxroy er endelig og garantert, uten noen påslag i ettertid. Et eventuelt merarbeid på avtalte produkt skal ikke under noen omstendigheter belastes kunde så lenge dette er innenfor avtalte rammer.

Korrekturer
Kunden har ansvar for at siste korrekturutkast er godkjent før start av den endelige produksjon!

Eiendomsrett
Maxroy AS har eiendomsrett over bestilte produkter, inntil gjeldene faktura er betalt i henhold til avtale.

Fraktpriser
Her gjelder forhåndsavklarte satser som er opplyst skriftlig til kunde før en inngått handel.

Merverdiavgift
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift så lenge noe annet ikke er avtalt.

Kredittvurdering
Kredittvurdering av nye kunder kan forekomme.
Tilbake til innholdet